01524 784400

TESTIMONIALS

HEFCW has been the ‘unwilling participant’ of two business continuity incidents during 2020 as our building was damaged by flooding in the February before the pandemic swiftly followed. Having up to date business continuity plans stored on Mataco and the ability to communicate messages via Mataco to staff was invaluable, especially during the flooding incident. Mataco proved to be just the right tool to support us during these events so thank you for providing a reliable, user-friendly service.                                            

Alison Haggett at HEFCW

English Tanslation

Mae CCAUC wedi bod yn ‘gyfranogwr anfoddog’ mewn dau ddigwyddiad a amharodd ar barhad busnes yn ystod 2020. I ddechrau, difrodwyd ein hadeilad mewn llifogydd ym mis Chwefror ac yn fuan wedi hynny daeth y pandemig. Roedd cael cynlluniau parhad busnes cyfredol wedi’u storio ar Mataco a’r gallu i anfon negeseuon at staff drwy Mataco yn amhrisiadwy, yn enwedig yn ystod y llifogydd. Cawsom mai Mataco oedd yr union offeryn yr oedd arnom ei angen i’n cefnogi yn ystod y digwyddiadau hyn, felly diolch am ddarparu gwasanaeth dibynadwy a hawdd ei ddefnyddio.

Alison Haggett at HEFCW

Welsh Translation

11

Want To Know More?

Contact us today to learn more about our products and services and see how we can help you.

8

News

With continued development and support of current and new projects, keep up to date with our current focus.

9

Careers

Be a part of a team that values you, your ideas and input – current job opportunities.